Koronaviruspandemia on myllertänyt yhteiskuntia ympäri maailman. Se on tuonut konkreettisella tavalla esiin, kuinka olemme osa yhtä, suurta maailmankylää ja kuinka merkittävä vaikutus kaikella, mitä tapahtuu Kiinassa, on ihmisiin ympäri maailman.

Pandemia synnyttää siis uutta kiinnostusta Kiina-asioihin ja siten myös odotuksia Suomi–Kiina -seuraa kohtaan.

Panoksesi Suomi–Kiina-seuraan on entistäkin tärkeämpi. Pyrimme parhaamme mukaan vastaamaan syntyneisiin odotuksiin. Tämä edellyttää kuitenkin riittäviä voimavaroja, joiden osalta elämme epävarmoja aikoja pandemian jälkeisessä tilanteessa.

Vetoammekin kaikkiin seuran nykyisiin jäseniin, niin yksilöihin kuin yhteisöihin, kuin muihin seuran toiminnasta kiinnostuneisiin henkilöihin ja organisaatioihin, jotta voimme jatkossakin tuottaa ja jakaa tietoa sekä tuoda ihmisiä yhteen ja synnyttää keskustelua Kiina-asioiden tiimoilta.
Jäseneksi voi liittyä kätevästi seuran verkkosivujen kautta. Jäsenmaksu on kuluvana vuonna edelleen 25 euroa, mutta mikäli haluat, on mahdollista tukea seuran toimintaa myös suuremmalla summalla. Seuraan voi liittyä myös yritys- ja yhdistysjäsenenä.

Vapaaehtoiset lahjoitukset voi maksaa jäsenmaksun yhteydessä tai tilisiirtona:

Saaja: Suomi-Kiina-seura ry
Tilinumero:
FI45 8000 1800 4974 64
Viesti: ”Tukimaksu”

Kiitos tuestanne!

Mikko Puustinen
puheenjohtaja
Suomi–Kiina-seura ry