Yleistä

Suomi–Kiina-seura toimii Suomen ja Kiinan välisen kulttuurivaihdon sekä Kiinaa koskevan tiedon asiantuntijaorganisaationa. Seura tarjoaa asiantuntemuksensa muiden tahojen, kuten Helsingin kaupungin sekä useiden muiden toimijoiden käyttöön. Seura on pystynyt pitämään yllä korkeatasoista toimintaansa taloudellisesta niukkuudesta ja äärimmäisen pienistä henkilöresursseista huolimatta.

Vuoden 2022 aikana seuran jäsenmäärä oli taas pienessä laskussa. Viime vuosina seuran vuosittainen jäsenmäärä on ollut tasaisessa laskussa, kunnes 2021 jäsenmäärä saatiin noususuunnalle yli 30 jäsenellä. Jäsenmäärän kasvuun panostetaan jatkossa.

Seuran suurin tapahtuma, Helsingin ja Pekingin kaupunkien kanssa yhdessä järjestetty Kiinalainen uusivuosi, järjestettiin lauantaina 21. tammikuuta Helsingin keskustassa ja kulttuurikeskuksissa eri puolilla kaupunkia. Seuran järjestämät tiistailuennot jatkuivat myös etäjärjestelyin, erilaisiin Kiinaan liittyviin aiheisiin keskittyen. Etänä järjestetyt tiistailuennot on otettu vastaan positiivisesti, sillä luentoja pystyy seuraamaan etänä maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Merkittävässä roolissa seuran tiedonvälitys- ja kansansivistystehtävän toteuttamisessa on seuran julkaisema Kiina sanoin ja kuvin -lehti, joka ilmestyi normaalisti ­neljänä numerona. Lehdessä julkaistaan ansioituneiden suomalaisten Kiina-asiantuntijoiden artikkeleita eri aloilta, ja se lähetetään kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille sekä useisiin kirjastoihin. Vuoden 2022 kahden ensimmäisen lehden päätoimittajana toimi Hanna-Mari Ylinen, kaksi jälkimmäistä lehteä olivat uuden päätoimittajan, Jalmari Polarin toimittamia.

Suomi–Kiina-seuran toteuttama sanakirja sisältää yli 53 000 sanaa ja sille on muodostunut aktiivinen käyttäjäkunta. Loppuvuonna 2022 digitaalisessa sanakirjassa on tehty lähes miljoona sanahakua. Suomi–Kiina-seura jatkaa sanakirjan kehittämistä tulevina vuosina mahdollisuuksien mukaan.

Suomi–Kiina-seura jatkaa Kiinaa koskevan yleissivistyksen syventämistä ja vastaa näin kasvavaan Kiinaa koskevan tiedon tarpeeseen. Suomi–Kiina-seuralla tulee täten olemaan vastaisuudessakin paljon annettavaa Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-strategian käytännöllisessä toteuttamisessa.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin Zoom-verkkokokouksena 20.4.2022. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat: Elias Edström, Juhani Lillberg, Kari Pyy ja Eero Timgren. Erovuoroisista jäsenistä Juhani Lillberg, Kari Pyy ja Eero Timgren olivat käytettävissä uudelle kaudelle. Lisäksi ehdolle asettui Tapani Tuominen (oik. kand., toiminut seuran hallituksessa vuosina 1995–1998 ja 2001–2009).

Valittiin kolmivuotiskaudelle 2022–2025: Juhani Lillberg, Kari Pyy, Eero Timgren ja Tapani Tuominen.

Hallinto

Suomi–Kiina-seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2022 seuraavat henkilöt (erovuoroisuus suluissa): puheenjohtajana Mikko Puustinen (2024)ja hallituksen jäseninä: Saara Hartzell (2023), Jari Järvenpää (2024), Pirjo Järvi (2024), Juhani Lillberg (2022), Laura Mursu (2023), Kari Pyy (2022), Heidi Saito (2023), Leena Salminen (2024), Ari W. Sulin (2024), Eero Timgren (2022), Mikko Törnqvist (2023) ja Tapani Tuominen (2024). Varapuheenjohtajaksi valittiin 22.6.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa Ari W. Sulin. Työvaliokuntaan valittiin Mikko Puustinen, Ari W. Sulin, Leena Salminen ja Juhani Lillberg.

Hallitus on toimikauden aikana kokoontunut kolme kertaa.

Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Eevamaria Mielonen ja Veli Rosenberg.

Varatoiminnantarkastajina toimivat Heikki Pihlaja ja Britt-Marie Valo.

Toimisto

Seuran toimisto ja kirjasto sijaitsevat osoitteessa Kaikukatu 4 A. Seuran arkistot sijaitsevat osoitteessa Lauttasaarentie 38. Toimisto ja kirjasto olivat avoinna sopimuksen mukaan.

Seuran verkkosivujen osoite on www.kiinaseura.fi. Seuralla on myös Facebook-sivut sekä Instagram-tili.

Seuran toimistoa pyöritti vuonna 2022 kesäkuuhun asti osa-aikainen toimistonhoitaja, Hanna-Mari Ylinen, joka vastasi mm. jäsen- ja talousasioista sekä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Toimisto oli osittaisella kesätauolla, minkä aikana toimistonhoitajan tehtävässä aloitti Jalmari Polari. Seuran toimiston puoleen käännytään mitä moninaisimpia neuvoja ja apua kysyen ja seura onkin pystynyt auttamaan kysyjiä erilaisissa ongelmissa.

Paikallisosastot

Suomi–Kiina-seura on koko maan kattava järjestö. Seuran toimisto vastaa toiminnan yleisestä hallinnoimisesta ja maata kattavan toiminnan puitteiden luomisesta. Paikallista harrastustoimintaa organisoivat seuran paikallisosastot, kukin resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Paikoin toimintaa on ollut vähän, paikoin toiminta on aktivoitunut pandemian jäljiltä. Paikallisosastot toimivat Iisalmen seudulla, Joensuussa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa.

Tilaisuudet

Seuran suurin tapahtuma, Helsingin kiinalainen uusivuosi järjestettiin maanantaina 31.1. osittaisena etätapahtumana verkossa sekä ympäri kaupunkia jääveistosten ja tanssiesitysten muodossa. Verkossa Helsinki-kanavalla ja tapahtuman verkkosivuilla järjestettävän lähetyksen ohjelmaan kuului muun muassa musiikkiesityksiä, kungfua, Peking-oopperaa sekä kiinalaisen uudenvuoden viettoon liittyvien kädentaitojen esittelyä. Jääveistosten lisäksi kaupungilla saatiin katsella Kulttuuriosuuskunta Ziranin lohikäärme- ja leijonatanssiesityksiä. Tapahtuman tuotannosta vastasi Suomi–Kiina-seura yhdessä Kulttuurikeskus Caisan ja Helsingin tapahtumasäätiön kanssa.

Tiistailuennot ja muut keskustelutilaisuudet:

Tiistailuennot:

8.3.   Hongkongin tilannekatsaus

Luennoitsija: Hannamiina Tanninen, Kauppalehden Hongkongin kirjeenvaihtaja
Paikka: Zoom-verkkokokous

26.4. Maailman suurimman päästäjän kunnianhimoisempi ilmastopolitiikka
Luennoitsija: Karoliina Hurri (FM), väitöstutkija, Helsingin yliopisto
Paikka: Zoom-verkkokokous

3.5. Ukrainan sota – Kiina kansainvälispoliittisena toimijana
Luennoitsijat: Jyrki Kallio (vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti), Mikael Mattlin (yliopistonlehtori, Turun yliopisto) ja Matti Nojonen (Kiinan yhteiskunnan ja kulttuurin professori, Lapin yliopisto)
Paikka: Zoom-verkkokokous

27.9.  Näkökulmia kiinan kielen opettamiseen Turun yliopistossa
Luennoitsija: Hanna Holttinen (yliopisto-opettaja, Turun yliopisto) & Hui Shi (yliopistonlehtori, Turun yliopisto)
Paikka: Zoom-verkkokokous

25.10. Kiina taloudellisen vallan käyttäjänä
Luennoitsija: Julia Lintunen (KTM)
Paikka: Zoom-verkkokokous

22.11. Laotsen viisaus – Tao Te Ching -kirjan suomentaminen
Luennoitsija: Kääntäjä ja kirjailija TaoLin
Paikka: Zoom-verkkokokous


Julkaisutoiminta

Kiina sanoin ja kuvin -lehdestä julkaistiin 67. vuosikerta. Lehteä julkaistiin neljä numeroa. Numerot olivat 24-sivuisia.

Kiina sanoin ja kuvin -lehti pyrkii aikakauslehtien impressioiden kirjaamisen ja sanomalehtien uutisvälityksen sijaan tarjoamaan lukijoille syventävää ja kulttuurisia taustoja valottavaa tietoa Kiinasta.

Vuoden 2022 lehtien 1 ja 2 päätoimittajana toimi Hanna-Mari Ylinen, lehtien 3 ja 4 päätoimittajana toimi kesällä aloittanut Jalmari Polari.

Lehti postitettiin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille seuran jäsenille sekä ilmaiskappaleena valikoiduille kirjastoille, oppilaitoksille ja kansanedustajille.

Sanakirjahanke

Sanakirjahanke on julkaisun jälkeen ollut tauolla rahoituksen puutteen takia. Sanakirja on ilmainen ja vapaasti käytettävissä sanakirja.fi -sivustolla. Sanakirja sisältää yli 53 000 sanaa ja sille on muodostunut aktiivinen käyttäjäkunta. Loppuvuonna 2022 digitaalisessa sanakirjassa on tehty lähes miljoona sanahakua.

Suomi–Kiina-seura jatkaa sanakirjan kehittämistä tulevina vuosina mahdollisuuksien mukaan. Lopullisena tavoitteena on julkaista koko yli 100 000 hakusanaa sisältävä sanakirjamateriaali.

Seuran talous ja jäsenmäärä

Toiminnan tasoa pyrittiin pitämään korkeana ja tilaisuuksia järjestettiin sekä seuran toimiston että paikallisosastojen toimesta.

Talouden tulos oli 3396,09 € ylijäämäinen ja summa kirjataan ylijäämä-/alijäämätilille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti seuraa 48 200 € suuruisella avustuksella.

Suomi–Kiina-seuraan kuului 31.12.2022 kaikkiaan 672 (748 v. 2021) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joten maksaneiden jäsenten määrä laski 76 (nousi 36 jäsenellä v. 2021) jäsenellä. Maksaneista jäsenistä ainaisjäseniä oli 54 (56 v. 2021). Yritys- ja yhteisöjäseniä oli 12 (13 v. 2021). Seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2022 kaikkiaan 833 (866 v. 2021) henkilö-, yritys- ja yhteisöjäsentä, huomioiden myös jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet.

Vuoden 2022 kuluessa seuraan liittyi 43 (91 v. 2021) uutta henkilöjäsentä.