Suomi–Kiina-seuralla vuoden 2017 lopussa oli 814 jäsenmaksun maksanutta henkilöjäsentä ja 21 yritys- tai yhteisöjäsentä.

Seuran toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 12 jäsentä. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä konsultti Mikko Puustinen.

Seuran alaisuudessa toimii 12 paikallisosastoa (joista 4 lepääviä) eri puolilla Suomea. Seura toimii täysin kotimaisen ja pääosin omapohjaisen rahoituksen turvin. Jäsenmaksujen ohella tuloja saadaan mm. myyjäistoiminnasta. Opetus- ja kultuuriministeriö tukee seuran toimintaa kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan kohdistetulla valtionavustuksella.