(English version below)

Suomi–Kiina-seuran vetämän suursanakirjahankkeen tuloksena syntynyt suomi–kiina-sanakirja on julkaistu. Sanakirja on ilmainen ja vapaasti käytettävissä sanakirja.fi-sivustolla. Suomalais–kiinalainen sanakirja kuuluu osaksi Kielikone Oy:n MOT Sanakirjoja® ja se sisältää yli 46 000 hakusanaa. Monipuolisuudeltaan vastaavanlaista suomi–kiina-sanakirjaa ei ole tähän mennessä julkaistu.

MOT Suomalais-kiinalainen sanakirja perustuu kulttuuriasiainneuvos Shi Jinglin käsikirjoitukseen. Sanakirjan kokoaminen alkoi 1990-luvulla, ja työn pohjana on käytetty Suomen kielen perussanakirjaa. Sanakirjan ensimmäisen tarkistusvaiheen toteutti 2006-2008 Paulos Huangin työryhmä. Suomi–Kiina-seura on vetänyt hanketta vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2009 tarkistustyötä jatkoi Mikko Suutarisen johtama työryhmä.

Vuonna 2017 sanakirja päätettiin julkaista digitaalisena, mihin liittyen Suomi-Kiina-seura solmi yhteistyösopimuksen Kielikone Oy:n kanssa vuonna 2018. Digitalisoinnin ja lopullisen kielentarkistuksen sisältävä projekti suunniteltiin 2019 Juho Rissasen johdolla ja 2020 hänen työryhmäänsä liittyivät kielentarkastajat Mikko Törnqvist ja Lao Yanling. Kielikone Oy:n hankevastaavana on toiminut Elina Söderblom. Hankkeen pääkumppani on ollut opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitä on tukenut myös Suomen Kulttuurirahasto.

”Kiinan kielen ja kiinalaisen kulttuurin ymmärryksen merkitys on kasvanut viime aikoina myös Suomessa. Tämän vuoksi kattavan ja laadukkaan suoraan suomesta kiinaan toimivan digitaalisen sanakirjan merkitys on suuri”, toteaa Suomi–Kiina-seuran puheenjohtaja Mikko Puustinen. MOT Suomalais–kiinalainen sanakirja perustuu laajaan asiantuntija- ja käännöstyöhön. Suoraan suomesta kiinaan luodut käännösesimerkit tarjoavat ensi kerran suoran väylän näiden kahden kielen välille, ilman kolmannen kielen kautta tapahtuvaa tulkintaa.

Monipuolisuudeltaan vastaavanlaista digitaalista suomi–kiina-sanakirjaa ei ole tähän mennessä julkaistu. Sanakirja sisältää suuren määrän kieliopillista tietoa, suomen kielen taivutusmuotoja, esimerkkilauseita, kiinalaisten kirjoitusmerkkien pinyin-translitteroinnin sekä ääntämisen opiskeluun tärkeät toonimerkit. Monipuolisten ominaisuuksien vuoksi sanakirja toimiikin hyvin kiinan kielen opiskelun tukena. Tietokoneen lisäksi sanakirjaa voi käyttää myös mobiililaitteilla, joko selaimen tai Android-sovelluksen avulla. Rekisteröitymällä sivustolle käyttäjä voi luoda itselleen sanalistoja opiskelua varten ja pelata niiden avulla erilaisia opiskelupelejä.

Nyt julkaistu MOT Suomalais–kiinalainen sanakirja on osana Suomi–Kiina-seuran laajempaa suursanakirjahanketta, jonka lopullisena tavoitteena on yli 100 000 suomenkielistä hakusanaa sisältävän suomi–kiina-sanakirjan julkaisu. Hankkeen loppuun vieminen edellyttää kuitenkin lisärahoitusta.

Lisätietoja:

Mikko Puustinen, Suomi–Kiina-seuran puheenjohtaja, 045 7876 8660

Hanna-Mari Ylinen, Suomi–Kiina-seuran toimistonhoitaja, 045 7875 2608

Linkki sanakirjaan:

www.sanakirja.fi/finnish-chinese_simplified/

Suomi–Kiina-seura ry on vuonna 1951 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka päätehtävä on Kiinaa koskevan yleissivistyksen laventaminen ja syventäminen Suomessa sekä Suomen ja Kiinan kansantasavallan välisen kulttuurivaihdon edistäminen. Seuran toiminta kulttuurivaihdon edistämiseksi on ollut katkeamatonta aina sen perustamisesta lähtien.

Comprehensive digital Finnish–Chinese dictionary published at the sanakirja.fi -website

The Finnish–Chinese dictionary published as a result of the Finland–China Society’s dictionary project includes over 46 000 headwords. The dictionary is included in the MOT Sanakirjat® brand and can be used free of charge at the sanakirja.fi -website. A Finnish–Chinese dictionary of similar scope has never been published before.

The newly published Finnish–Chinese dictionary is based on the outline made by Shi Jingli, Counsellor for Cultural Affairs. The compilation of the dictionary started in the 1990s with the Finnish monolingual dictionary as a basis for the work. Since 2008, the project has been led by the Finland–China Society. 

First, the proofreading and editing of the dictionary was carried out by a team lead by Mikko Suutarinen. In 2017, the dictionary project went digital with the help of Juho Rissanen. In 2018, language reviewers Mikko Törnqvist and Lao Yanling joined the project team. The dictionary was created in cooperation with Kielikone Oy. The project has received funding from the Finnish Ministry of Education and Culture and the Finnish Cultural Foundation.

A Finnish-Chinese dictionary of similar scope has never been published before. The dictionary includes a large number of grammatical information, Finnish inflection forms, example sentences, pinyin romanization of Chinese characters, and tone marks, which help with pronunciation. The dictionary can be used with both a computer and mobile devices, either by using a web browser or the sanakirja.fi Android app.

MOT Finnish–Chinese dictionary is a part of Finland–China Society’s broader dictionary project that aims to publish a comprehensive digital dictionary that will include over 100 000 headwords. Finishing the project still requires more funding.

More information:

Mikko Puustinen, Chairman, Finland–China Society, 045 7876 8660

Hanna-Mari Ylinen, Office Manager, Finland–China Society, 045 7875 2608

Link to the dictionary:

https://www.sanakirja.fi/finnish-chinese_simplified