Peruskirja 08, suomenkielisenä versiona

零八宪章 2008 年12月9日, kiinankielisenä versiona

China’s Charter 08, englanninkielisenä versiona