KIRJAMYYNTI ON TILAPÄISESTI TAUOLLA

Toinen painos
art-print oy Helsinki, 1971
Kustantaja: Suomi–Kiina-seura ry

Hinta: 15,00 € (+ postituskulut 3,70 €)
Jäsenhinta: 10,00 € (+ postituskulut 3,70 €)
Tilaukset: toimisto@kiinaseura.fi

Otteita puheenjohtaja Mao Tse-tungin teoksista on vuonna 1964 julkaistu kokoelma puhemies Mao Zedongin puheista ja kirjoituksista. Pienenä punaisena kirjana tunnettu teos koostuu 427 sitaatista, jotka on jaettu teemoittain 33 lukuun. Suomeksi teos julkaistiin Kiinan suurlähetystön toimesta vuonna 1967. Teoksen toisen painoksen kustansi Suomi–Kiina-seura vuonna 1971.