Suomi–Kiina-seura ja Suomen suurimpien kaupunkien C21-verkosto teettivät helmikuussa 2019 suomalaisnuorten Kiina-kiinnostusta koskevan kyselytutkimuksen. Tutkimuksen mukaan Kiinaa koskevat asiat kiinnostavat vain vähemmistöä suomalaisnuorista. Tämä siitä huolimatta, että Kiinan vaikutus Suomeen ja suomalaisiin kasvaa kaiken aikaa. Haastattelussa haastateltiin 500 suomalaista 15–19-vuotiasta nuorta ympäri Suomea.

Suomi–Kiina-seura ja Suomen suurimpien kaupunkien C21-verkosto teetti Suomen kyselytutkimus Oy:llä kyselytutkimuksen 15–19-vuotiaiden suomalaisnuorten keskuudessa näiden Kiina-kiinnostuksesta. Tutkimus toteutettiin 1.2.–4.3.2019. Sen taustalla oli arvio, että Kiina vaikuttaa Suomeen ja suomalaisiin entistä enemmän, mutta tämä ei välttämättä heijastu suomalaisten nuorten kiinnostuksessa Kiinaa kohtaan. Tutkimustulosten pohjalta on tarkoitus arvioida, onko ja millä tavoin tarvetta kannustaa suomalaisnuoria nykyistä enemmän perehtymään Kiinaan.

“Vaikka Kiinan vaikutus Suomeen ja suomalaisiin kasvaa kaiken aikaa niin taloudellisesti ja poliittisesti kuin myös esimerkiksi ilmastonmuutoksen kautta, ei teettämämme tutkimuksen mukaan Kiina kiinnosta valtaosaa suomalaisnuorista heidän opintojensa, urasuunnitelmien tai harrastustensa kannalta” toteaa Suomi–Kiina-seuran puheenjohtaja Mikko Puustinen.

Kiina on nuorista etäinen ja sitä tunnetaan huonosti, Japani kiinnostaa Kiinaa enemmän

84% vastanneista ei pitänyt Kiinaa kiinnostavana opintojensa, tulevan työnsä tai harrastusten kannalta. Pääsyinä he mainitsivat, että Kiina on liian kaukana, että he eivät tunne Kiinaa ja että kiinan kieli on liian vaikeaa. Avoimissa vastauksissa esiin nousi myös yleinen kiinnostamattomuus Kiinaa kohtaan sekä esimerkiksi käsitys lapsityövoiman käytöstä Kiinasta.

Tutkimuksen yhteydessä kysyttiin haastatelluilta lyhyesti myös heidän kiinnostuksesta Kiinaan suhteessa muutamiin muihin maihin. 70% ilmaisi olevansa enemmän Kiinasta kuin Intiasta kiinnostuneita, mutta vain 28% enemmän kiinnostuneita Kiinasta kuin Japanista. Tämä muun muassa siitä huolimatta, että Kiina on jo monta vuotta sitten ajanut Japanin ohi maailman toiseksi suurimpana taloutena.

Kiinnostuneiden huomio kulttuurissa ja historiassa sekä taloudessa

Vain 16% haastatelluista suomalaisnuorista osoitti kiinnostusta Kiinaa kohtaan opintojen, työn tai harrastusten osalta. Kiinnostuneiden keskuudessa listalla korkeimmalle nousivat kiinalaisen ruoan lisäksi maan mielenkiintoinen kulttuuri ja historia, asiasta kuuleminen median ja some-kanavien kautta sekä Kiinan nousu suurvaltana ja taloutena.

Lisätietoja tutkimuksesta

Mikko Puustinen
Suomi–Kiina-seuran puheenjohtaja
045 7876 8660