Toimintakertomus vuodelta 2020

Yleistä

Suomi–Kiina-seura toimii Suomen ja Kiinan välisen kulttuurivaihdon sekä Kiinaa koskevan tiedon asiantuntijaorganisaationa. Seura tarjoaa asiantuntemuksensa muiden tahojen, kuten Helsingin kaupungin sekä useiden muiden toimijoiden käyttöön. Seura on pystynyt pitämään yllä korkeatasoista toimintaansa taloudellisesta niukkuudesta ja äärimmäisen pienistä henkilöresursseista huolimatta.

Koronaepidemia vaikutti Suomi–Kiina-seuran, kuten kaikkien muidenkin organisaatioiden toimintaan Suomessa vuoden 2020 aikana. Vuoden suurin tapahtuma, Helsingin ja Pekingin kaupunkien kanssa yhdessä järjestetty Kiinalainen uusivuosi, ehdittiin vielä toteuttaa aiempien vuosien tapaan menestyksekkäästi tuhansien ihmisten läsnäollessa, mutta kevään muita tapahtumia jouduttiin siirtämään kokoontumis- ja muiden rajoitusten johdosta.

Koska koronaan liittyvät rajoitukset jatkuivat myös syksyn aikana, siirsi seura monien muiden organisaatioiden tapaan toimintaansa verkkoon, verkkokokouksien ja luentotilaisuuksien muodossa. Seuran eri puolella Suomea toimivat paikallisosastot järjestivät mahdollisuuksiensa mukaan esitelmä- ja luennointitilaisuuksia laajasta kirjosta Kiinan kulttuuria, historiaa ja yhteiskuntaa käsitteleviä aiheita.

Merkittävässä roolissa seuran tiedonvälitys- ja kansansivistystehtävän toteuttamisessa on seuran julkaisema Kiina sanoin ja kuvin-lehti, joka ilmestyi kuluneenakin vuotena neljänä numerona. Lehdessä julkaistaan Suomen parhaiden Kiina-asiantuntijoiden artikkeleita eri aloilta, ja se lähetetään kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille sekä useisiin kirjastoihin.

Kesän ja syksyn 2020 aikana seuran ohjauksessa toiminut hanketyöryhmä työsti suomalais–kiinalaista sanakirjahanketta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut ja jonka tuloksena keväällä 2021 julkaistaan 30000-40 000 sanan laajuinen, digitaalinen suomi–kiina-sanakirja.

Tarve Kiinaa koskevalle tiedolle ja käytännön neuvoille jatkaa kasvuaan, mikä korostaa Suomi–Kiina-seuran perustehtävän, Kiinaa koskevan yleissivistyksen laventamisen ja syventämisen, jatkuvaa tärkeyttä. Suomi–Kiina-seuralla tulee täten olemaan vastaisuudessakin paljon annettavaa Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-strategian käytännöllisessä toteuttamisessa.

Suomen ja Kiinan kansantasavallan välisten diplomaattisuhteiden solmimisesta tuli kuluneeksi 70 vuotta. Koronapandemian johdosta tapahtumaa ei kuitenkaan juhlittu.

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin koronan vuoksi poikkeuksellisesti syksyllä Zoom-verkkokokouksena 30.9.2020. Hallituksen erovuoroisia jäseniä olivat Janna LipiäinenLaura MursuSaara Hartzell ja Aivi Ojala. Hallituksen jäsen Harry Zillacius oli myös ilmoittanut, että ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Laura Mursu ja Saara Hartzell asettuivat ehdolle uudelle kaudelle. Lisäksi ehdolle asettuivat: Heidi Saito (opettaja, Turun osaston puheenjohtaja, perehtynyt Kiinaan matkailun, koulutuksen ja järjestötoiminnan kautta), Mikko Törnqvist (DI, toiminut aktiivisesti useassa Kiinaan liittyvässä yhdistyksessä ja työskentelee kiinan kielen parissa mm. käännös- ja tulkkaustehtävissä) sekä Kari Pyy. Uudelle kolmivuotiskaudelle valittiin Laura Mursu, Saara Hartzell, Heidi Saito, Mikko Törnqvist ja Kari Pyy.

Hallinto

Suomi–Kiina-seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2020 seuraavat henkilöt (erovuoroisuus suluissa): puheenjohtajana Mikko Puustinen (2021) ja hallituksen jäseninä: Hannu Ahola (2021), Elias Edström (2022), Saara Hartzell (2023), Pirjo Järvi (2021), Jyrki Kallio (2021), Juhani Lillberg (2022), Laura Mursu (2023), Kari Pyy (2022), Heidi Saito (2023), Ari W. Sulin (2021), Eero Timgren (2022) ja Mikko Törnqvist (2023). Varapuheenjohtajaksi valittiin 5.11.2020 pidetyssä hallituksen kokouksessa Ari W. Sulin. Työvaliokuntaan valittiin Laura Mursu, Mikko Puustinen, Heidi Saito ja Ari W. Sulin.

Hallitus on toimikauden aikana kokoontunut kolme kertaa.

Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Irmeli Laasonen ja Veli Rosenberg.

Varatoiminnantarkastajina toimivat Heikki Pihlaja ja Britt-Marie Valo.

Toimisto

Seuran toimisto ja kirjasto sijaitsevat osoitteessa Kaikukatu 4 A. Seuran arkistot sijaitsevat osoitteessa Lauttasaarentie 38. Toimisto ja kirjasto olivat avoinna sopimuksen mukaan.

Seuran verkkosivujen osoite on www.kiinaseura.fi. Seuralla on myös Facebook-sivut sekä Instagram-tili.

Seuran toimistoa pyöritti vuonna 2020 osa-aikainen toimistonhoitaja, Annika Heikinheimo, joka vastasi mm. jäsen- ja talousasioista sekä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Seuran toimiston puoleen käännytään mitä moninaisimpia neuvoja ja apua kysyen ja seura onkin pystynyt auttamaan kysyjiä ongelmissa.

Paikallisosastot

Suomi–Kiina-seura on koko maan kattava järjestö. Seuran toimisto vastaa toiminnan yleisestä hallinnoimisesta ja maata kattavan toiminnan puitteiden luomisesta. Paikallista harrastustoimintaa organisoivat seuran paikallisosastot, kukin resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Koronatilanteen vuoksi toiminta oli aiempia vuosia hiljaisempaa. Paikallisosastot toimivat Iisalmen seudulla, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa. Tampereen ja Turun osastot jatkoivat alkuvuodesta lapsille suunnattuja kieli- ja harrastekursseja, kunnes koronatilanteen vuoksi kurssit jouduttiin keskeyttämään.

Näyttelyt ja tilaisuudet

Vuoden suurin tapahtuma oli Kansalaistorilla 24. tammikuuta järjestetty Kiinalainen uusivuosi, johon osallistui arvioiden mukaan noin 30 000 kävijää. Tapahtuman hallinnollinen vastuu ja tekninen toteutus siirtyi Kulttuurikeskus Caisalta Helsingin kaupungin perustamalle Tapahtumasäätiölle. Sisältövastuu pysyi Kulttuurikeskus Caisassa ja Suomi–Kiina-seuralla. Yhteistyötä tehtiin aiempien vuosien tapaan myös mm. Little Heroes -päiväkodin, Kiinalaisen ystävyysseuran, kiinalaisten opiskelijoiden järjestön CSSA UH:n, Suomen Wushu Kungfu Ry:n sekä useiden muiden järjestöjen kanssa. Monikielisenä juontajana tapahtumassa toimi Marleena Makkonen ja tapahtuman tuotantoavustajana toimi korkeakouluharjoittelija Hanna Holttinen.


Tiistailuennot ja muut keskustelutilaisuudet:

21.1. Peking-ooppera
Luennoitsija: Elias Edström
Paikka: Kulttuurikeskus Caisa
Yhteistyössä: Kulttuurikeskus Caisa

14.3. Seksuaalivähemmistöjen tilanne Taiwanissa ja Kiinassa
Luennoitsijat: Sami Huttunen & Wenbing Wang
Paikka: Korjaamo
Yhteistyössä: Helsinki Cine Aasia

27.10. Onko kungfutselaisuus oikeasti mengziläisyyttä
Luennoitsija: Jyrki Kallio
Paikka: Zoom-verkkokokous

24.11. Kiina ja kiinalaiset – mitä Kiinan huononeva maakuva tarkoittaa kiinalaisten kannalta?
Luennoitsijat: Mari Manninen, Jyrki Kallio ja Jani Joenniemi
Paikka: Zoom-verkkokokous

Julkaisutoiminta

Kiina sanoin ja kuvin -lehdestä julkaistiin 65. vuosikerta. Lehtiä ilmestyi 4 numeroa. Numerot olivat 24-sivuisia. 

Kiina sanoin ja kuvin -lehti pyrkii aikakauslehtien impressioiden kirjaamisen ja sanomalehtien uutisvälityksen sijaan tarjoamaan lukijoille syventävää ja kulttuurisia taustoja valottavaa tietoa Kiinasta. 

Lehden päätoimittajana jatkoi Annika Heikinheimo. 

Lehti postitettiin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille seuran jäsenille sekä ilmaiskappaleena valikoiduille kirjastoille, oppilaitoksille ja kansanedustajille.

Sanakirjahanke

Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi joulukuussa 2019 suppean sanakirjan tarkastustyöhön 70 000 euron hankeapurahan. Sanakirjahankkeen vetäjäksi valittiin FM Juho Rissanen, jonka ohjaukseen palkattiin kahden tarkastajan työryhmä. Rekrytointi venyi koronatilanteen vuoksi ja työryhmä pääsi aloittamaan tarkastuksen lopulta huhtikuun loppupuolella. Kesäkuussa työryhmää vahvistettiin palkkatuetulla tarkastajalla, Anqing Yanilla. Hankkeen julkaisu- ja toteutuskumppanina toimii Kielikone Oy.

Hanke on haastavuudestaan huolimatta edennyt suunnitelman mukaisesti ja sen tuloksena keväällä 2021 julkaistaan 30 000-40 000 sanan laajuinen, digitaalinen suomi–kiina-sanakirja. Seuran tavoitteena on mahdollistaa koko kyseisen sanakirjan käsikirjoitusaineiston (yli 100 000 sanaa) oikolukeminen ja siten koko käsikirjoitusaineiston kattavan sanakirjan saaminen julki. Tähän tarvitaan kuitenkin vielä lisärahoitusta.

Kansainvälinen toiminta

Suomi–Kiina-seuran yhteistyökumppani Kiinassa on ministeriötasoinen Kiinan kansan ulkomaisia ystävyyssuhteita hoitava seura.

Yhteydet Kiinan suurlähetystöön

Seuran yhteydet Kiinan Helsingissä sijaitsevaan suurlähetystöön ovat aina olleet hyvät. Koronan vuoksi perinteistä vierailua suurlähetystöön ei voitu järjestää. Myös seuran perinteiset jouluglögit jäivät tänä vuonna järjestämättä samasta syystä.

Seuran talous ja jäsenmäärä

Toiminnan taso pyrittiin pitämään korkeana ja tilaisuuksia järjestettiin sekä seuran toimiston että paikallisosastojen toimesta koronarajoitusten ehdoilla.

Talouden tulos oli 321,58 € alijäämäinen ja summa kirjataan ylijäämä-/alijäämätilille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti seuraa 50 000 € suuruisella avustuksella.

Suomi–Kiina-seuraan kuului 31.12.2020 kaikkiaan 712 (749 v.2019) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joten maksaneiden jäsenten määrä laski 37 (5v. 2019) jäsenellä. Maksaneista jäsenistä ainaisjäseniä oli 58 (61v. 2019). Yritys- ja yhteisö jäseniä oli 15 (19v. 2019). Seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2020 kaikkiaan 823 (824v. 2019) henkilö-, yritys- ja yhteisöjäsentä, huomioiden myös jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet. 

Vuoden 2020 kuluessa seuraan liittyi 63 (57 v.2019) uutta henkilöjäsentä.

Suomi–Kiina-seura ry:n hallitus 2021

Puheenjohtaja

PUUSTINEN MIKKO, FM, neuvotteleva virkamies, Helsinki

Varapuheenjohtaja

SULIN ARI W., Dr. Med., erikoislääkäri, Pori

Hallitusjäsenet

EDSTRÖM ELIAS, MA, taiteilija, Kauniainen

HARTZELL SAARA, matkailutyöntekijä, Rovaniemi

JÄRVENPÄÄ JARI, Helsinki

JÄRVI PIRJO, päiväkodinjohtaja (eläkk.), Iisalmi

LILLBERG JUHANI, KM, kanslianeuvos, Jyväskylä

MURSU LAURA, FM, opintokoordinaattori, Helsinki

PYY KARI, Hammaslääket. lis., Pori

SAITO HEIDI, opettaja, Turku

SALMINEN LEENA, Tampere

TIMGREN EERO, lääkäri, Savonlinna

TÖRNQVIST MIKKO, DI, Espoo

Suomi−Kiina-seuran hallintoelimien jäsenet 1951−2021

Puheenjohtajat

Hetemäki-Olander Elsi (valtiopäiväneuvos) 1991–1995, (5)

Huotari Tauno-Olavi (fil.lis.) 1996–2001, (6)

Järvenpää Allen (ylitarkastaja) 1953–1955, (3)

Kajantie Matti (fil.kand.) 1970–1976, (7)

Kallio Jyrki (fil.tri) 2017–2018 (1)

Kähönen Urho (kansanedustaja) 1956–1960 ja 1976–1984 (14)

Pekkala Mauno (pääjohtaja) 1951–30.6.1952, (1)

Puustinen Mikko (konsultti) 2018– (3-)

Rosenberg Veli (konsultti) 2002–2016 (15)

Suomela Pentti (suurlähettiläs) 1985–1990, (6)

Toivo Torvi (myöh. Teranne) (osastopäällikkö) 1.7.1952–1952 ja 1960–1969 (11)

Varapuheenjohtajat

Airaksinen Pekka 2002−2003 ja 2005–2016 (14)

Arvelo Ritva (näyttelijä) 1960–1963, (4)

Englund Einar (säveltäjä) 1953–1955, (3)

Gunn Reino (johtaja) 1996–2004, (9)

Hannula Pirkko (aluepäällikkö) 2004, (1)

Heikura Juhani (osastopäällikkö) 1976–1995, (20)

Helenius Matti (ryhmäpäällikkö) 1998, (1)

Hiltunen Onni (johtaja) 1955–1966, (12)

Huotari Tauno-Olavi (fil.kand) 1970–1974 ja 1992–1995, (9)

Häilä Arto (toimittaja) 1977, (1)

Hämäläinen Helvi (kirjailija) 1964–1968, (5)

Järvi Pirjo (päiväkodinjohtaja) 2011–2015 (6)

Kallio Jyrki (valt.yo.) 2005–2010, 2016 (7)

Niemi Arto 1975 ja 1978–1991, (15)

Okker Jaakko (toimittaja) 1968, (1)

Palmgren Raoul (päätoimittaja) 1952/3–1952, (1)

Rosenberg Veli (konsultti) 1996−1997 ja 1999–2001, (5)

Räsänen Valto (lääket.lis.) 1969–1974, (6)

Saarinen Olavi (kansanedustaja) 1967–1969, (3)

Sonninen Ahti (säveltäjä) 1951–1951, (1)

Sulin Ari W. (erikoislääkäri) 2020– (1–)

Taipale Ilkka (kansanedustaja) 1974–1976, (3)

Torvi Toivo (osastopäällikkö) 1951–1952/6 ja 1953–1954 Teranne Toivo 1959, (5)

Zilliacus Harry (Fil. tri.) 2017–2020 (4)

Pääsihteerit

Andersson Kaarina (sihteeri) 1976–1986, (11)

Korhonen Tarja (toimistotyöntekijä) 1971–1972, (2)

Koskela Markku (yht.maist.) 1975, (1)

Laurikainen Aune (toimittaja) 1951–1969, (19)

Merinen Seppo (yo.) 1970, (1)

Pietarinen Esko (opiskelija) 1972–1974, (3)

Rosenberg Veli (kulttuurisihteeri) 1987–1995, (9)

Hallituksen jäsenet

Aaltonen Aimo (kansanedustaja) 1951–1963, (13)

Aaltonen Esko (talouspäällikkö) 1969−1989, (21)

Aaltonen Wäinö (akateemikko) 1956–1966, (11)

Ahmala-Viitanen (Viitanen) Hilkka (toimittaja) 1951–1955, (5)

Ahola Hannu (operations director) 2007−2020, (13)

Ahonen Kari T. (hallintojohtaja) 1993−1998 ja 2000−2008, (15)

Ailio Heli (fil.maist.) 2000−2002, (3)

Airaksinen Liisa (toimittaja) 1979−1982, (4)

Airaksinen Pekka (metsänhoitaja) 1983−2016, (34)

Ali Riitta (toismistosihteeri, eläkk.) 1994−1996, (3)

Andersson Kaarina (sihteeri) 1971−1989, (19)

Annila Markku (arkkitehti) 1985−1990, (6)

Arteva Sinikka (toimittaja) 1990−1995, (6)

Arvelo Ritva (näyttelijä) 1953–1963, (11)

Asikainen Raisa (assistentti) 2008−2014, (8)

Aunola Sirkka (fysiologi) 1984−1985, (2)

Blom Atte (toimittaja) 1970−1972, (3)

Breilin Reino (kansanedustaja) 1976−1978, (3)

Donner Jörn (ohjaaja) 1965−1967, (3)

Edström Elias (taiteilija) 2018– (3-)

Englund Einar (säveltäjä) 1953–1962, (10)

Eriksson Lars D. (oik.kand.) 1972, (1)

Erikkson Lolan (varatuomari) 1989−1991, (3)

Ervama Pentti (tal.hoitaja) 1979−1986, (8)

Eskola Mikko (maisteri) 2005−2015, (11)

Finne Bo (toimituspäällikkö) 1988−1991, (4)

Gunn Reino (johtaja) 1996−2007, (12)

Haavisto Erkki (pääluottamusmies) 1970−1971, (2)

Halinen Sylvi (kansanedustaja) 1960, (1)

Hannula Pirkko (aluepäällikkö) 2002−2004, (3)

Harala Olavi (yli-insinööri) 1986−1988, (3)

Harinen Ville (taloudenhoitaja) 1956–1962, (7)

Harki Ilmari (teollisuusneuvos) 1963−1979, (17)

Hartzell Saara 2018– (2-)

Heikura Juhani (osastopäällikkö) 1973−2004, (32)

Helenius Ann-Marie (liikkeenharjoittaja) 1991−2000, (10)

Helenius Matti (ryhmäpäällikkö) 1998−2000, (3)

Helin Osmo (toimittaja) 1951–1955, (5)

Helläkoski Pentti (toimitusjohtaja) 1997−1999, (3)

Hemmi Jaakko (dipl.ins.) 1979−1988, (10)

Hietanen Perttu (opiskelija) 1971, (1)

Hiltunen Onni (johtaja) 1955–1966, (12)

Hoffren Viljo (maanviljelijä) 1984, (1)

Holmlund Ilmari (kauppias) 1979−1990 ja 1991−1996, (18)

Honkaniemi Seppo (rakennusmestari) 1961−1963, (3)

Huhtala-Fiskars Anna-Liisa (päätoimittaja) 2012−2017, (6)

Hulkkonen Aarne (maatalousneuvoja) 1951–1955, (5)

Huotari Tauno-Olavi (hum.kand.) 1968−1995 ja 2002−2011, (38) + pj 1996–2001, (6)

Hyvärinen Risto (suurlähettiläs) 1994−1999, (6)

Häilä Arto (toimittaja) 1975−1988, (14)

Hämäläinen Helvi (kirjailija) 1951–1969, (19)

Hänninen Vilho (kouluneuvos) 1978−1983, (6)

Hölttä-Poitsalo Helena (tiedotussihteeri) 1982−1996, (15)

Johansson Pentti (metsänhoitaja) 1982−1985 ja1987−2003, (21)

Jyrkäs Petra (opiskelija) 2005−2007, (3)

Järvenpää Allen (ylitarkastaja) 1951–1952 ja 1956–1958, (5) + pj 1953–1955, (3)

Järvenpää Jari 2021-, (1-)

Järvenpää Matti (kansanedustaja) 1973−1984, (12)

Järvi Pirjo (päiväkodinjohtaja) 2011−, (7–)

Järvisalo-Kanerva Riitta (kansanedustaja) 1977−1978, (2)

Kaasinen Pentti (fil.kand.) 1995−1997, (3)

Kajantie Matti (tekn.yo.) 1968−1969 ja 1976−1988, (15) + pj 1970–1976, (7)

Kajos Markku (pääluottamusmies) 1970, (1)

Kallio Jyrki (valt.yo.) 1989−1994 ja 2005−2010 ja 2012−2020, (19)

Kalliola Martti (maanviljelijä) 1987−1990, (4)

Kalliomäki Seppo (valt.yo.) 1990−1997, (8)

Kanerva Aimo (taiteilija) 1953–1968, (16)

Karjalainen Juha (opiskelija) 2000−2005, (6)

Kaskeala Anu (liikkeenharjoittaja) 1972−1974, (3)

Kauppinen Iikka (teknikko) 1987−2009, (23)

Kekkonen Sylvi (rouva) 1951–1955 (kunniajäseneksi 1956), (5)

Kemppinen Veikko (tal.johtaja) 1980−1985, (6)

Kilpi Kalevi (maisteri) 1951–1967, (17)

Kemppainen Marjatta (opiskelija) 1973−1984, (12)

Kinnunen Mikko (yo.) 1969−1970, (2)

Kirsi Markku (fil.tri.) 1990−2017, (28)

Kivilinna Yrjö (pääluottamusmies) 1955–1967, (13)

Kivinen Matti (meteorologi) 1981−1986, (6)

Koivu Tuuli (ekonomisti) 2005−2010, (6)

Kolivuori Terttu (erik.työterv.hoitaja) 1997−1999, (3)

Komonen Jorma (johtaja) 1951–1952, (2)

Kopsa Reetta (koulutussihteeri) 2001−2009, (9)

Korhonen Tarja (toimistotyöntekijä) 1971−1972, (2)

Korhonen Vilho (toimittaja) 2009−2017 (9)

Koskela Markku (yht.maist.) 1975 ja 1977−1986, (11)

Koskikallio Toivo (rovasti) 1951–1955, (5)

Koskinen Edvard (asentaja) 1951–1954, (4)

Koskinen Kari (osastonjohtaja) 2002−2004, (3)

Kuittinen Kalle (toimittaja) 1960–1967 ja 1996–2006 ja 2010–2015, (26)

Kuusalo Tapani (professori) 2004−2009, (6)

Kuusinen Hilkka (yo.) (1970), (1)

Laakia Raimo (päätoimittaja) 1970−1981, (12)

Laaksi Annikki (ohjaaja) 1964, (1)

Laaksonen Oiva (prof.) 1989, (1)

Lahtela Olavi (kansanedustaja) 1961–1968, (8)

Lahti Pentti (kirjailija) 1951–1954, (4)

Laine Jarkko (kirjailija) 1976−1977, (2)

Laine-Ma Teija (dipl.ins.) 2013−2017, (5)

Laitinen Kauko (professori) 2010−2017, (8)

Laurikainen Arvo (toimittaja) 1968−1969, (2)

Laurikainen Aune (toimittaja) 1951–1971, (21)

Lavila Jarmo (toimittaja) 1970−1972, (2)

Lehtinen Veikko (sihteeri) 1964−1971, (8)

Lehtiniemi Tapio (maat.metsät.lis.) 1979−1985, (7)

Lehtonen Väinö (pääluottamusmies) 1966−1971, (6)

Lidman Kaarlo (kansainv.as.päällikkö) 2012−2017, (6)

Lillberg Juhani 2018– (3-)

Lindroos Raimo (eläkeläinen) 2003−2011, (9)

Linja Ahto (muurari) 1972, (1)

Lipiäinen Janna (FM, projektikoordinaattori) 2018–2019 (2)

Lipponen Esko (suurlähettiläs) 1996−2001, (6)

Loikkanen Jouko (hallinto-opin kand.) 1964−1966, (3)

Luoma Jaakko (edustaja) 1983, (1)

Luova Outi (fil.kand.) 1995−1999 ja 2007−2012, (11)

Mattila Olavi (insinööri) 1956–1957, (2)

Mattlin Mikael (valt.maist.) 2006−2011, (6)

Miettinen Jorma K. (prof.) 1990−1995, (6)

Miettinen Jukka O. (taidearvostelija) 1987−1990, (4)

Miettinen Unto (toimittaja) 1951–1970 ja 1974, (21)

Merinen Seppo (yo.) 1970−1972, (2)

Mursu Laura (fil. maist.) 2015–, (5–)

Mykkänen Josetta (opiskelija) 1999−2001, (3)

Mäkelä Riitta (toimittaja) 1991−2005, (15)

Niemi Anu (fil.maist.) 2001−2003, (3)

Niemi Arto (lääk.lis.) 1973−1994, (22)

Nieminen Einari (kansanedustaja) 1985, (1)

Nikkanen Erkki (veturinkuljettaja) 1979−2004, (26)

Nikula Reino (järjestösihteeri) 1979−1994, (16)

Nilsson Peter (edustaja) 1972−1973, (2)

Nitovuori Bjarne (toimittaja) 1969−1972, (4)

Nojonen Aarre (toimittaja) 1959, (1)

Nojonen Matti (tutkija) 2006−2011, (6)

Norja Heikki (opiskelija) 2002−2004, (3)

Nummi Lassi (kirjailija) 1984−1995, (12)

Nummi Seppo (säveltäjä) 1963−1966, (4)

Näsman-Hao Pia (suunnittelija) 1999−2001 ja 2009−2016, (11)

Ojala Aivi (VTM, hallintosihteeri) 2018–2019 (2)

Okker Jaakko (toimittaja) 1968, (1)

Oksanen Irina (toimittaja) 1973−1990, (18)

Olsson Hagar (kirjailija) 1951–1960, (10)

Outinen Unnukka (toimittaja) 1973−1975 ja 1977−1981, (8)

Palmgren Raoul (päätoimittaja) 1951–1952, (2)

Palomäki Veli-Matti (fil. maist.) 2016–2017, (2)

Pehkonen Anu (fil.maist.) 2008−2017, (10)

Pelho Leo (varastomies) 1978−1986 ja 1998−2000, (12)

Pietarinen Esko (opiskelija) 1973−1985, (13)

Pihlaja Heikki (yo.) 1970, (1)

Pullinen Erkki (insinööri) 1971−1972, (2)

Puolakka Matti (yo.) 1969−1970, (2)

Pyy Kari (hammaslääket. lis.) 2020– (1–)

Pyykkö Heikki (arkkitehti) 1973−1981, (9)

Pyörtänö Toivo (maanviljelijä) 1985, (1)

Pöntinen Pekka (ap.prof.) 1975−1977, (3)

Ramstedt Ida (professorin rouva) 1951–1960, (10)

Rantanen Väinö (liikkeenharjoittaja) 1972−1974, (3)

Rantschukoff (ent. Köhler) Elisabet () 1992, (1)

Rautonen Markku (toimittaja) 1967−1981, (15)

Rieppo Pirkko (toimitusjohtaja) 2001−2015, (16)

Ripatti Tapani (toimittaja) 2004−2006, (3)

Roiha Aarne (konsuli) 1975−1978, (4)

Roos Jeja-Pekka (valt.kand.) 1967−1968, (2)

Rosenberg Veli (konsultti) 1974−2001, (28) + pj 2002–2016 (15)

Rossi Matti (kirjailija) 1969, (1)

Rousi Merja (hammaslääkäri) 2001−2002, (2)

Rutanen Veijo (toimitusjohtaja) 1996−2001, (6)

Ryynänen Kirsti (toimittaja) 1968−1969, (2)

Räsänen Valto (lääket.lis) 1967−1978, (12)

Saarinen Olavi (sihteeri) 1963−1970, (8)

Saarisalo Aapeli (professori) 1951–1955, (5)

Saito Heidi (opettaja) 2020– (1–)

Salmenkari Taru (fil.maist.) 1997−2002, (6)

Salminen Leena 2017−2018, 2021- (2-)

Salo Maija (eläkeläinen) 2010−2017, (8)

Salonen Petri (piirisihteeri) 1989−1994, (6)

Santavuori Tuula (opiskelija) 1971−1972, (2)

Sinervo Elvi (kirjailija) 1951–1969, (19)

Silvennoinen Antti (näyttelijä) 2011−2017, (7)

Sinnemaa Matti (johtaja) 2005−2008, (4)

Sippola Harri (projektisuunnittelija) 2009−2011, (3)

Sonninen Ahti (säveltäjä) 1951–1952/2, (1)

Stenbäck Pär (pääsihteeri) 1986−1987, (2)

Sukselainen V.J. (ministeri) 1951–1969 ja 1976–1985 (1986 kunniajäseneksi), (29)

Sulin Ari W. (lääkäri) 2010−, (10−)

Sundman Harry (pääluottamusmies) 1971−1975, (5)

Suomela Pentti (suurlähettiläs)1991−1993, (3) + pj 1985–1990, (6)

Suominen Teuvo (fil.kand.) 1973−1978, (6)

Suonperä Arjo (varatuomari) 2003−2017, (15)

Suvanto Viljo (yli-insinööri) 1956–1969, (14)

Taipale Ilkka (lääk.tri.) 1971−1976, (6)

Tamminen Ritva (suunnittelija) 2003−2017 (15)

Tapper Harry (johtaja) 1956–1968, (13)

Teir T. E. (kaupunkineuvos) 1961–1969, (9)

Timgren Eero (lääkäri) 2019– (2–)

Torvi (Teranne) Toivo (osastosihteeri) 1951–1952/6 ja 1953–1959 ja 1970–1973, (13) + pj 1.7.1952–1952 ja 1960–1969 (11)

Tuominen Erkki (tuomari) 1951–1966, (16)

Tuominen Tapani (oik.kand.) 1995−1998 ja 2001−2009, (13)

Törmä Minna (fil.kand.) 1992−1997, (6)

Törnqvist Mikko (DI) 2016–2017 ja 2020– (3–)

Tähkämaa Taisto (kansanedustaja) 1976−1979, (4)

Valjakka Minna (opiskelija) 2000−2008 ja 2012−2017, (15)

Vanhanen Tatu (YTT) 1967−1969, (3)

Vihakara Anne (yliopistonlehtori) 2013−2017(5)

Viitanen Hilkka (toimittaja) 1951–1954, (4)

Vilkuna Kustaa (professori) 1953–1969, (17)

Vilponen Leena (sairaanhoitaja) 1985−1993 ja 1995−2000, 2017(16)

Virjo Antti (tekn.tri.) 1975−1981, (7)

Voionmaa Ilmari (dipl.ins.) 1958–1962, (5)

Vuokko Riina (suomentaja) 2002−2004, (3)

Väinölä Pentti (suunnittelija) 1998−2000, (3)

Vänttinen Matti (terveystarkastaja) 1973−1974, (2)

Wirtanen Aatos (päätoimittaja) 1951–1955, (5)

Zilliacus Harry  (fil. tri.) 2015–2020 (6)

Päätoimittajat

Alhonen Kari 1976/3–1978/2, (10 nro.)

Arvelo Ritva 1961/1–1964/3, (15 nro.)

Dahlsten Stig 1980/2–1981/3, (5 nro.)

Heikinheimo Annika 2018/3–2021/1, (11 nro.)

Huotari Tauno-Olavi 1985/4–1994/4, (42 nro.)

Kähönen Urho 1957/2–1960, (22 nro.)

Laakia Raimo 1970/3–1976/2, (31 nro.)

Laurikainen Arvo 1964/4–1970/2 (toimitussihteeri 1959/1–1964/3), 23 nro. (25 nro.)

Niemi Anu 2001/1–2004/2, (14 nro.)

Orras Ilmari H. 1956–1957/1, (7 nro.)

Rosenberg Veli 2004/3–2018/2, (47 nro.)

Salmenkari Taru 1997/1–2000/4, (16 nro.)

Seppälä Pertti 1982/4–1985/3, (15 nro.)

Sorainen Kalle 1978 /3–1980/1 ja 1981/4–1982/3, (14 nro.)

Törmä Minna 1995/1–1996/4, (8 nro.)

Ylinen Hanna-Mari 2021/1- (2 nro-)

Toimistonhoitaja

Heikinheimo Annika 2016/7–2021/1,  (6)

Mäkinen Liisa 1987/8–2001/10, (14)

Rosenberg Veli 2012/10–2016/7, (4)

Vatanen Soili 2001/11–2012/10, (11)

Ylinen Hanna-Mari 2021/1- (1-)

Muuta

Lahti Rauni, toimistoapulainen 1955–1969 (14)

Miettinen Jukka, kulttuurisihteeri 1987–1988, (2)

Nikula Reino, järjestösihteeri 1979 ja taloussihteeri 1980, (2)

Novoschilov Betty, näyttelyaavustaja ?

Panu Maija, näyttelyavustaja 1956/8–?

Rosenberg Veli, järjestösihteeri 1974–1985, kulttuurisihteeri 1986, (12 + 1)

Virtanen U. K., näyttelysuunnittelija ?

Seuran yritys- ja yhteisöjäsenet

Suomi–Kiina-seuran yritysjäsenet

Dalian Gallery, Helsinki
DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Vantaa
Food and Health Tech Finland Inc., Kausala
Genelec Oy, Iisalmi
Glaston Finland Oy, Tampere
Hotelli Valo / Kiinteistökehitys Valo Oy, Heinola
Medikro Oy, Kuopio
Snow Secure Ltd, Varkaus
Uusi Kemppi Oy, Lahti
VPS Yhtiöt Oy, Helsinki

Yhteistöjäsenet

Ekenäs Gymnasium, Tammisaari
Itä-Hämeen opisto, Hartola
Joel Toivolan säätiö, Helsinki
Little Heroes Kindergarten, Helsinki
Ressun lukio, Helsinki