Toimintakertomus vuodelta 2021

Yleistä

Suomi–Kiina-seura toimii Suomen ja Kiinan välisen kulttuurivaihdon sekä Kiinaa koskevan tiedon asiantuntijaorganisaationa. Seura tarjoaa asiantuntemuksensa muiden tahojen, kuten Helsingin kaupungin sekä useiden muiden toimijoiden käyttöön. Seura on pystynyt pitämään yllä korkeatasoista toimintaansa taloudellisesta niukkuudesta ja äärimmäisen pienistä henkilöresursseista huolimatta. 

Vuoden 2021 aikana seuran jäsenmäärä saatiin käännettyä noususuunnalle. Viime vuosina seuran vuosittainen jäsenmäärä on ollut tasaisessa laskussa, kunnes 2021 jäsenmäärä saatiin noususuunnalle yli 30 jäsenellä. Tämä verrattain pieni muutos luo toivoa seuran tulevaisuuteen ja jäsenmäärän kasvuun panostetaan myös jatkossa. 

Koronaepidemian vaikutus Suomi–Kiina-seuran toimintaan jatkui vuonna 2021. Seuran suurin tapahtuma, Helsingin ja Pekingin kaupunkien kanssa yhdessä järjestetty Kiinalainen uusivuosi, järjestettiin poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen ensimmäistä kertaa etätapahtumana. Seuran järjestämät tiistailuennot jatkuivat myös etäjärjestelyin, erilaisiin Kiinaan liittyviin aiheisiin keskittyen. Etänä järjestetyt tiistailuennot on otettu vastaan positiivisesti, sillä luentoja pystyy seurata etänä eri puolilta Suomea. 

Merkittävässä roolissa seuran tiedonvälitys- ja kansansivistystehtävän toteuttamisessa on seuran julkaisema Kiina sanoin ja kuvin -lehti, joka ilmestyi kuluneenakin vuotena neljänä numerona. Lehdessä julkaistaan Suomen parhaiden Kiina-asiantuntijoiden artikkeleita eri aloilta, ja se lähetetään kaikille jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille sekä useisiin kirjastoihin. Vuoden 2021 alussa lehden päätoimittajana aloitti Hanna-Mari Ylinen. 

Keväällä 2021 Suomi–Kiina-seura sai sanakirjahankkeen tärkeän välietapin päätökseen, kun toukokuussa julkaistiin ensimmäinen versio digitaalisesta suomi-kiina-sanakirjasta. Julkaisun myötä Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke saatiin päätökseen. Sanakirja sisältää yli 53 000 sanaa ja sille on muodostunut aktiivinen käyttäjäkunta. Julkaisun jälkeen digitaalisessa sanakirjassa on tehty yli 332 810 sanahakua. Suomi–Kiina-seura jatkaa sanakirjan kehittämistä tulevina vuosina mahdollisuuksien mukaan. 

Suomi–Kiina-seura jatkaa Kiinaa koskevan yleissivistyksen syventämistä ja vastaa näin kasvavaan Kiinaa koskevan tiedon tarpeeseen. Suomi–Kiina-seuralla tulee täten olemaan vastaisuudessakin paljon annettavaa Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön Aasia-strategian käytännöllisessä toteuttamisessa. 

Vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin koronan vuoksi poikkeuksellisesti Zoom-verkkokokouksena 28.4.2021. Hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Hannu Ahola, Pirjo Järvi, Jyrki Kallio, Ari W. Sulin sekä seuran puheenjohtaja Mikko Puustinen. Pirjo Järvi ja Ari W. Sulin asettuivat ehdolle uudelle kaudelle. Lisäksi ehdolle asettuvat: Leena Salminen (Sisäinen tarkastaja, Tampereen paikallisosaston aktiivi, joka on tutustunut Kiinaan opintojen ja töiden kautta) ja Jari Järvenpää (tutustunut Kiinaan monipuolisesti opintojen ja töiden kautta). Puheenjohtajaksi uudelle kolmivuotiskaudelle valittiin Mikko Puustinen. Hallituksen jäseniksi uudelle kolmivuotiskaudelle valittiin Pirjo Järvi, Ari W. Sulin, Leena Salminen, ja Jari Järvenpää.

Hallinto

Suomi–Kiina-seuran hallitukseen kuuluivat vuonna 2021 seuraavat henkilöt (erovuoroisuus suluissa): puheenjohtajana Mikko Puustinen (2024) ja hallituksen jäseninä: Elias Edström (2022), Saara Hartzell (2023), Jari Järvenpää (2024), Pirjo Järvi (2024), Juhani Lillberg (2022), Laura Mursu (2023), Kari Pyy (2022), Heidi Saito (2023), Leena Salminen (2024), Ari W. Sulin (2024), Eero Timgren (2022) ja Mikko Törnqvist (2023). Varapuheenjohtajaksi valittiin 22.6.2021 pidetyssä hallituksen kokouksessa Ari W. Sulin. Työvaliokuntaan valittiin Mikko Puustinen, Ari W. Sulin, Leena Salminen ja Juhani Lillberg.

Hallitus on toimikauden aikana kokoontunut kolme kertaa.

Seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Irmeli Laasonen ja Veli Rosenberg.

Varatoiminnantarkastajina toimivat Heikki Pihlaja ja Britt-Marie Valo.

Toimisto

Seuran toimisto ja kirjasto sijaitsevat osoitteessa Kaikukatu 4 A. Seuran arkistot sijaitsevat osoitteessa Lauttasaarentie 38. Toimisto ja kirjasto olivat avoinna sopimuksen mukaan. 

Seuran verkkosivujen osoite on www.kiinaseura.fi. Seuralla on myös Facebook-sivut sekä Instagram-tili. 

Seuran toimistoa pyöritti vuonna 2021 osa-aikainen toimistonhoitaja, Hanna-Mari Ylinen, joka vastasi mm. jäsen- ja talousasioista sekä tapahtumien käytännön järjestelyistä. Seuran toimiston puoleen käännytään mitä moninaisimpia neuvoja ja apua kysyen ja seura onkin pystynyt auttamaan kysyjiä erilaisissa ongelmissa.

Paikallisosastot

Suomi–Kiina-seura on koko maan kattava järjestö. Seuran toimisto vastaa toiminnan yleisestä hallinnoimisesta ja maata kattavan toiminnan puitteiden luomisesta. Paikallista harrastustoimintaa organisoivat seuran paikallisosastot, kukin resurssiensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Koronatilanteen vuoksi toiminta oli aiempia vuosia hiljaisempaa. Paikallisosastot toimivat Iisalmen seudulla, Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa.

Näyttelyt ja tilaisuudet

Seuran suurin tapahtuma Helsingin kiinalainen uusivuosi järjestettiin pandemiatilanteen vuoksi ensimmäistä kertaa etätapahtumana. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Helsingin tapahtumasäätiön ja Kulttuurikeskus Caisan kanssa. Yhteistyötä tehtiin aiempien vuosien tapaan myös mm. Little Heroes -päiväkodin, Kiinalaisen ystävyysseuran, kiinalaisten opiskelijoiden järjestön CSSA UH:n, Suomen Wushu Kungfu Ry:n sekä useiden muiden järjestöjen kanssa. Etätapahtuma julkaistiin kiinalaisen uudenvuoden aattona Helsinki-kanavalla (helsinkikanava.fi) ja tapahtuman nettisivuilla (kiinalainenuusivuosi.fi). Etätapahtuman tallenne oli vapaasti katsottavissa viikon ajan tapahtuman jälkeen. Helsinki-kanavalla virtuaalista uudenvuoden lähetystä ja tallennetta katsottiin yhteensä yli 5400 kertaa.


Tiistailuennot ja muut keskustelutilaisuudet:

19.1. Kiinalainen scifi-kirjallisuus 
Luennoitsija: Kiina-asiantuntija Eero Suoranta
Paikka: Zoom-verkkokokous 

16.3. Uuden viisivuotissuunnitelman talousvaikutukset
Luennoitsija: Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu
Paikka: Zoom-verkkokokous 

13.4. Kiinaa Turussa
Luennoitsija: Turun yliopiston kiinan kielen oppiaineen suunnittelija Hanna Holttinen
Paikka: Zoom-verkkokokous 

15.6. Uuden suomi–kiina-sanakirjan käyttömahdollisuudet
Luennoitsijat: Kielentarkastaja Mikko Törnqvist ja Hankekoordinaattori Juho Rissanen
Paikka: Zoom-verkkokokous 

21.9. Naisten asema ja tasa-arvo Kiinassa
Luennoitsija: Turun yliopiston väitöskirjatutkija Pia Eskelinen
Paikka: Zoom-verkkokokous 

26.10. Kiinan tie urheilun supervallaksi
Luennoitsija: Urheilutoimittaja ja tietokirjailija Mikko Knuuttila
Paikka: Zoom-verkkokokous 

14.12. Suomi–Kiina-seura 70 vuotta – entä sitten?
Luennoitsijat: Seuran entinen puheenjohtaja ja aktiivi Veli Rosenberg sekä seuran nykyinen puheenjohtaja Mikko Puustinen Paneelikeskustelijat: Seuran entinen puheenjohtaja ja aktiivi Jyrki Kallio, YLEn ulkomaantoimituksen toimittaja ja entinen Kiinan-kirjeenvaihtaja Pirkko Pöntinen, Helsingin sanomien toimittaja ja entinen Kiinan-kirjeenvaihtaja Pekka Mykkänen sekä Tukholman yliopiston taloustieteen väitöskirjatutkija Maija Kaartinen.
Paikka: Zoom-verkkokokous 

Julkaisutoiminta

Kiina sanoin ja kuvin -lehdestä julkaistiin 66. vuosikerta. Lehtiä ilmestyi 4 numeroa. Numerot olivat 24-sivuisia. 

Kiina sanoin ja kuvin -lehti pyrkii aikakauslehtien impressioiden kirjaamisen ja sanomalehtien uutisvälityksen sijaan tarjoamaan lukijoille syventävää ja kulttuurisia taustoja valottavaa tietoa Kiinasta. 

Lehden päätoimittajana aloitti tammikuussa 2021 Hanna-Mari Ylinen

Lehti postitettiin kaikille jäsenmaksunsa maksaneille seuran jäsenille sekä ilmaiskappaleena valikoiduille kirjastoille, oppilaitoksille ja kansanedustajille.

Sanakirjahanke

Opetus-ja kulttuuriministeriö myönsi joulukuussa 2019 suppean sanakirjan tarkastustyöhön 70 000 euron Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa suppean sanakirjan hanketta jatkettiin Suomi–Kiina-seuralla vuonna 2021. Sanakirjahanke sai kevään aikana tukea myös Joel Toivolan säätiöltä 5000 euron hankeapurahan myötä. Hankkeen tuloksena julkaistiin yli 53 000 hakusanaa sisältävä digitaalinen suomi–kiina-sanakirja. Sanakirja julkaistiin yhteistyössä Kielikone Oy:n kanssa ja se on osana Kielikone Oy:n MOT sanakirjoja. Sanakirja on ilmainen ja vapaasti käytettävissä sanakirja.fi -sivustolla. Monipuolisuudeltaan vastaavanlaista digitaalista suomi–kiina-sanakirjaa ei ole tähän mennessä julkaistu.

Sanakirjan vastaanotto on ollut käyttäjien keskuudessa erittäin hyvä. Vuoden loppuun mennessä sanakirjassa on tehty yli 300 000 sanahakua. 

Suomi–Kiina-seura jatkaa sanakirjan kehittämistä tulevina vuosina mahdollisuuksien mukaan. Lopullisena tavoitteena on julkaista koko yli 100 000 hakusanaa sisältävä sanakirjamateriaali. 

Seuran talous ja jäsenmäärä

Toiminnan tasoa pyrittiin pitämään korkeana ja tilaisuuksia järjestettiin sekä seuran toimiston että paikallisosastojen toimesta koronarajoitusten ehdoilla. 

Talouden tulos oli 3071,80 € alijäämäinen ja summa kirjataan ylijäämä-/alijäämätilille. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö avusti seuraa 48 200 € suuruisella avustuksella. 

Suomi–Kiina-seuraan kuului 31.12.2021 kaikkiaan 748 (712 v. 2020) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joten maksaneiden jäsenten määrä nousi 36 (laski 37 jäsenellä v. 2020) jäsenellä. Maksaneista jäsenistä ainaisjäseniä oli 56 (58 v. 2020). Yritys- ja yhteisöjäseniä oli 13 (15 v. 2020). Seuran jäsenrekisterissä oli 31.12.2021 kaikkiaan 866 (823 v. 2020) henkilö-, yritys- ja yhteisöjäsentä, huomioiden myös jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet. 

Vuoden 2021 kuluessa seuraan liittyi 91 (63 v. 2020) uutta henkilöjäsentä. 

Suomi–Kiina-seura ry:n hallitus 2022

Puheenjohtaja

PUUSTINEN MIKKO, FM, neuvotteleva virkamies, Helsinki

Varapuheenjohtaja

SULIN ARI W., Dr. Med., erikoislääkäri, Pori

Hallitusjäsenet

HARTZELL SAARA, matkailutyöntekijä, Rovaniemi

JÄRVENPÄÄ JARI, projektijohtaja, Helsinki

JÄRVI PIRJO, päiväkodinjohtaja (eläkk.), Iisalmi

LILLBERG JUHANI, KM, kanslianeuvos, Jyväskylä

MURSU LAURA, FM, opintokoordinaattori, Helsinki

PYY KARI, Hammaslääket. lis., Pori

SAITO HEIDI, opettaja, Turku

SALMINEN LEENA, sisäinen tarkastaja, Tampere

TIMGREN EERO, lääkäri, Savonlinna

TUOMINEN TAPANI, oik. kand., Helsinki

TÖRNQVIST MIKKO, DI, Espoo

Suomi−Kiina-seuran hallintoelimien jäsenet 1951−2022

Puheenjohtajat

Hetemäki-Olander Elsi (valtiopäiväneuvos) 1991–1995, (5)

Huotari Tauno-Olavi (fil.lis.) 1996–2001, (6)

Järvenpää Allen (ylitarkastaja) 1953–1955, (3)

Kajantie Matti (fil.kand.) 1970–1976, (7)

Kallio Jyrki (fil.tri) 2017–2018 (1)

Kähönen Urho (kansanedustaja) 1956–1960 ja 1976–1984 (14)

Pekkala Mauno (pääjohtaja) 1951–30.6.1952, (1)

Puustinen Mikko (konsultti) 2018– (5-)

Rosenberg Veli (konsultti) 2002–2016 (15)

Suomela Pentti (suurlähettiläs) 1985–1990, (6)

Toivo Torvi (myöh. Teranne) (osastopäällikkö) 1.7.1952–1952 ja 1960–1969 (11)

Varapuheenjohtajat

Airaksinen Pekka 2002−2003 ja 2005–2016 (14)

Arvelo Ritva (näyttelijä) 1960–1963, (4)

Englund Einar (säveltäjä) 1953–1955, (3)

Gunn Reino (johtaja) 1996–2004, (9)

Hannula Pirkko (aluepäällikkö) 2004, (1)

Heikura Juhani (osastopäällikkö) 1976–1995, (20)

Helenius Matti (ryhmäpäällikkö) 1998, (1)

Hiltunen Onni (johtaja) 1955–1966, (12)

Huotari Tauno-Olavi (fil.kand) 1970–1974 ja 1992–1995, (9)

Häilä Arto (toimittaja) 1977, (1)

Hämäläinen Helvi (kirjailija) 1964–1968, (5)

Järvi Pirjo (päiväkodinjohtaja) 2011–2015 (6)

Kallio Jyrki (valt.yo.) 2005–2010, 2016 (7)

Niemi Arto 1975 ja 1978–1991, (15)

Okker Jaakko (toimittaja) 1968, (1)

Palmgren Raoul (päätoimittaja) 1952/3–1952, (1)

Rosenberg Veli (konsultti) 1996−1997 ja 1999–2001, (5)

Räsänen Valto (lääket.lis.) 1969–1974, (6)

Saarinen Olavi (kansanedustaja) 1967–1969, (3)

Sonninen Ahti (säveltäjä) 1951–1951, (1)

Sulin Ari W. (erikoislääkäri) 2020– (1–)

Taipale Ilkka (kansanedustaja) 1974–1976, (3)

Torvi Toivo (osastopäällikkö) 1951–1952/6 ja 1953–1954 Teranne Toivo 1959, (5)

Zilliacus Harry (Fil. tri.) 2017–2020 (4)

Pääsihteerit

Andersson Kaarina (sihteeri) 1976–1986, (11)

Korhonen Tarja (toimistotyöntekijä) 1971–1972, (2)

Koskela Markku (yht.maist.) 1975, (1)

Laurikainen Aune (toimittaja) 1951–1969, (19)

Merinen Seppo (yo.) 1970, (1)

Pietarinen Esko (opiskelija) 1972–1974, (3)

Rosenberg Veli (kulttuurisihteeri) 1987–1995, (9)

Hallituksen jäsenet

Aaltonen Aimo (kansanedustaja) 1951–1963, (13)

Aaltonen Esko (talouspäällikkö) 1969−1989, (21)

Aaltonen Wäinö (akateemikko) 1956–1966, (11)

Ahmala-Viitanen (Viitanen) Hilkka (toimittaja) 1951–1955, (5)

Ahola Hannu (operations director) 2007−2020, (13)

Ahonen Kari T. (hallintojohtaja) 1993−1998 ja 2000−2008, (15)

Ailio Heli (fil.maist.) 2000−2002, (3)

Airaksinen Liisa (toimittaja) 1979−1982, (4)

Airaksinen Pekka (metsänhoitaja) 1983−2016, (34)

Ali Riitta (toismistosihteeri, eläkk.) 1994−1996, (3)

Andersson Kaarina (sihteeri) 1971−1989, (19)

Annila Markku (arkkitehti) 1985−1990, (6)

Arteva Sinikka (toimittaja) 1990−1995, (6)

Arvelo Ritva (näyttelijä) 1953–1963, (11)

Asikainen Raisa (assistentti) 2008−2014, (8)

Aunola Sirkka (fysiologi) 1984−1985, (2)

Blom Atte (toimittaja) 1970−1972, (3)

Breilin Reino (kansanedustaja) 1976−1978, (3)

Donner Jörn (ohjaaja) 1965−1967, (3)

Edström Elias (taiteilija) 2018–2021, (3)

Englund Einar (säveltäjä) 1953–1962, (10)

Eriksson Lars D. (oik.kand.) 1972, (1)

Erikkson Lolan (varatuomari) 1989−1991, (3)

Ervama Pentti (tal.hoitaja) 1979−1986, (8)

Eskola Mikko (maisteri) 2005−2015, (11)

Finne Bo (toimituspäällikkö) 1988−1991, (4)

Gunn Reino (johtaja) 1996−2007, (12)

Haavisto Erkki (pääluottamusmies) 1970−1971, (2)

Halinen Sylvi (kansanedustaja) 1960, (1)

Hannula Pirkko (aluepäällikkö) 2002−2004, (3)

Harala Olavi (yli-insinööri) 1986−1988, (3)

Harinen Ville (taloudenhoitaja) 1956–1962, (7)

Harki Ilmari (teollisuusneuvos) 1963−1979, (17)

Hartzell Saara 2018– (2-)

Heikura Juhani (osastopäällikkö) 1973−2004, (32)

Helenius Ann-Marie (liikkeenharjoittaja) 1991−2000, (10)

Helenius Matti (ryhmäpäällikkö) 1998−2000, (3)

Helin Osmo (toimittaja) 1951–1955, (5)

Helläkoski Pentti (toimitusjohtaja) 1997−1999, (3)

Hemmi Jaakko (dipl.ins.) 1979−1988, (10)

Hietanen Perttu (opiskelija) 1971, (1)

Hiltunen Onni (johtaja) 1955–1966, (12)

Hoffren Viljo (maanviljelijä) 1984, (1)

Holmlund Ilmari (kauppias) 1979−1990 ja 1991−1996, (18)

Honkaniemi Seppo (rakennusmestari) 1961−1963, (3)

Huhtala-Fiskars Anna-Liisa (päätoimittaja) 2012−2017, (6)

Hulkkonen Aarne (maatalousneuvoja) 1951–1955, (5)

Huotari Tauno-Olavi (hum.kand.) 1968−1995 ja 2002−2011, (38) + pj 1996–2001, (6)

Hyvärinen Risto (suurlähettiläs) 1994−1999, (6)

Häilä Arto (toimittaja) 1975−1988, (14)

Hämäläinen Helvi (kirjailija) 1951–1969, (19)

Hänninen Vilho (kouluneuvos) 1978−1983, (6)

Hölttä-Poitsalo Helena (tiedotussihteeri) 1982−1996, (15)

Johansson Pentti (metsänhoitaja) 1982−1985 ja1987−2003, (21)

Jyrkäs Petra (opiskelija) 2005−2007, (3)

Järvenpää Allen (ylitarkastaja) 1951–1952 ja 1956–1958, (5) + pj 1953–1955, (3)

Järvenpää Jari 2021-, (2-)

Järvenpää Matti (kansanedustaja) 1973−1984, (12)

Järvi Pirjo (päiväkodinjohtaja) 2011−, (12–)

Järvisalo-Kanerva Riitta (kansanedustaja) 1977−1978, (2)

Kaasinen Pentti (fil.kand.) 1995−1997, (3)

Kajantie Matti (tekn.yo.) 1968−1969 ja 1976−1988, (15) + pj 1970–1976, (7)

Kajos Markku (pääluottamusmies) 1970, (1)

Kallio Jyrki (valt.yo.) 1989−1994 ja 2005−2010 ja 2012−2020, (19)

Kalliola Martti (maanviljelijä) 1987−1990, (4)

Kalliomäki Seppo (valt.yo.) 1990−1997, (8)

Kanerva Aimo (taiteilija) 1953–1968, (16)

Karjalainen Juha (opiskelija) 2000−2005, (6)

Kaskeala Anu (liikkeenharjoittaja) 1972−1974, (3)

Kauppinen Iikka (teknikko) 1987−2009, (23)

Kekkonen Sylvi (rouva) 1951–1955 (kunniajäseneksi 1956), (5)

Kemppinen Veikko (tal.johtaja) 1980−1985, (6)

Kilpi Kalevi (maisteri) 1951–1967, (17)

Kemppainen Marjatta (opiskelija) 1973−1984, (12)

Kinnunen Mikko (yo.) 1969−1970, (2)

Kirsi Markku (fil.tri.) 1990−2017, (28)

Kivilinna Yrjö (pääluottamusmies) 1955–1967, (13)

Kivinen Matti (meteorologi) 1981−1986, (6)

Koivu Tuuli (ekonomisti) 2005−2010, (6)

Kolivuori Terttu (erik.työterv.hoitaja) 1997−1999, (3)

Komonen Jorma (johtaja) 1951–1952, (2)

Kopsa Reetta (koulutussihteeri) 2001−2009, (9)

Korhonen Tarja (toimistotyöntekijä) 1971−1972, (2)

Korhonen Vilho (toimittaja) 2009−2017 (9)

Koskela Markku (yht.maist.) 1975 ja 1977−1986, (11)

Koskikallio Toivo (rovasti) 1951–1955, (5)

Koskinen Edvard (asentaja) 1951–1954, (4)

Koskinen Kari (osastonjohtaja) 2002−2004, (3)

Kuittinen Kalle (toimittaja) 1960–1967 ja 1996–2006 ja 2010–2015, (26)

Kuusalo Tapani (professori) 2004−2009, (6)

Kuusinen Hilkka (yo.) (1970), (1)

Laakia Raimo (päätoimittaja) 1970−1981, (12)

Laaksi Annikki (ohjaaja) 1964, (1)

Laaksonen Oiva (prof.) 1989, (1)

Lahtela Olavi (kansanedustaja) 1961–1968, (8)

Lahti Pentti (kirjailija) 1951–1954, (4)

Laine Jarkko (kirjailija) 1976−1977, (2)

Laine-Ma Teija (dipl.ins.) 2013−2017, (5)

Laitinen Kauko (professori) 2010−2017, (8)

Laurikainen Arvo (toimittaja) 1968−1969, (2)

Laurikainen Aune (toimittaja) 1951–1971, (21)

Lavila Jarmo (toimittaja) 1970−1972, (2)

Lehtinen Veikko (sihteeri) 1964−1971, (8)

Lehtiniemi Tapio (maat.metsät.lis.) 1979−1985, (7)

Lehtonen Väinö (pääluottamusmies) 1966−1971, (6)

Lidman Kaarlo (kansainv.as.päällikkö) 2012−2017, (6)

Lillberg Juhani 2018– (5-)

Lindroos Raimo (eläkeläinen) 2003−2011, (9)

Linja Ahto (muurari) 1972, (1)

Lipiäinen Janna (FM, projektikoordinaattori) 2018–2019 (2)

Lipponen Esko (suurlähettiläs) 1996−2001, (6)

Loikkanen Jouko (hallinto-opin kand.) 1964−1966, (3)

Luoma Jaakko (edustaja) 1983, (1)

Luova Outi (fil.kand.) 1995−1999 ja 2007−2012, (11)

Mattila Olavi (insinööri) 1956–1957, (2)

Mattlin Mikael (valt.maist.) 2006−2011, (6)

Miettinen Jorma K. (prof.) 1990−1995, (6)

Miettinen Jukka O. (taidearvostelija) 1987−1990, (4)

Miettinen Unto (toimittaja) 1951–1970 ja 1974, (21)

Merinen Seppo (yo.) 1970−1972, (2)

Mursu Laura (fil. maist.) 2015–, (8–)

Mykkänen Josetta (opiskelija) 1999−2001, (3)

Mäkelä Riitta (toimittaja) 1991−2005, (15)

Niemi Anu (fil.maist.) 2001−2003, (3)

Niemi Arto (lääk.lis.) 1973−1994, (22)

Nieminen Einari (kansanedustaja) 1985, (1)

Nikkanen Erkki (veturinkuljettaja) 1979−2004, (26)

Nikula Reino (järjestösihteeri) 1979−1994, (16)

Nilsson Peter (edustaja) 1972−1973, (2)

Nitovuori Bjarne (toimittaja) 1969−1972, (4)

Nojonen Aarre (toimittaja) 1959, (1)

Nojonen Matti (tutkija) 2006−2011, (6)

Norja Heikki (opiskelija) 2002−2004, (3)

Nummi Lassi (kirjailija) 1984−1995, (12)

Nummi Seppo (säveltäjä) 1963−1966, (4)

Näsman-Hao Pia (suunnittelija) 1999−2001 ja 2009−2016, (11)

Ojala Aivi (VTM, hallintosihteeri) 2018–2019 (2)

Okker Jaakko (toimittaja) 1968, (1)

Oksanen Irina (toimittaja) 1973−1990, (18)

Olsson Hagar (kirjailija) 1951–1960, (10)

Outinen Unnukka (toimittaja) 1973−1975 ja 1977−1981, (8)

Palmgren Raoul (päätoimittaja) 1951–1952, (2)

Palomäki Veli-Matti (fil. maist.) 2016–2017, (2)

Pehkonen Anu (fil.maist.) 2008−2017, (10)

Pelho Leo (varastomies) 1978−1986 ja 1998−2000, (12)

Pietarinen Esko (opiskelija) 1973−1985, (13)

Pihlaja Heikki (yo.) 1970, (1)

Pullinen Erkki (insinööri) 1971−1972, (2)

Puolakka Matti (yo.) 1969−1970, (2)

Pyy Kari (hammaslääket. lis.) 2020– (3–)

Pyykkö Heikki (arkkitehti) 1973−1981, (9)

Pyörtänö Toivo (maanviljelijä) 1985, (1)

Pöntinen Pekka (ap.prof.) 1975−1977, (3)

Ramstedt Ida (professorin rouva) 1951–1960, (10)

Rantanen Väinö (liikkeenharjoittaja) 1972−1974, (3)

Rantschukoff (ent. Köhler) Elisabet () 1992, (1)

Rautonen Markku (toimittaja) 1967−1981, (15)

Rieppo Pirkko (toimitusjohtaja) 2001−2015, (16)

Ripatti Tapani (toimittaja) 2004−2006, (3)

Roiha Aarne (konsuli) 1975−1978, (4)

Roos Jeja-Pekka (valt.kand.) 1967−1968, (2)

Rosenberg Veli (konsultti) 1974−2001, (28) + pj 2002–2016 (15)

Rossi Matti (kirjailija) 1969, (1)

Rousi Merja (hammaslääkäri) 2001−2002, (2)

Rutanen Veijo (toimitusjohtaja) 1996−2001, (6)

Ryynänen Kirsti (toimittaja) 1968−1969, (2)

Räsänen Valto (lääket.lis) 1967−1978, (12)

Saarinen Olavi (sihteeri) 1963−1970, (8)

Saarisalo Aapeli (professori) 1951–1955, (5)

Saito Heidi (opettaja) 2020– (3–)

Salmenkari Taru (fil.maist.) 1997−2002, (6)

Salminen Leena 2017−2018, 2021- (4-)

Salo Maija (eläkeläinen) 2010−2017, (8)

Salonen Petri (piirisihteeri) 1989−1994, (6)

Santavuori Tuula (opiskelija) 1971−1972, (2)

Sinervo Elvi (kirjailija) 1951–1969, (19)

Silvennoinen Antti (näyttelijä) 2011−2017, (7)

Sinnemaa Matti (johtaja) 2005−2008, (4)

Sippola Harri (projektisuunnittelija) 2009−2011, (3)

Sonninen Ahti (säveltäjä) 1951–1952/2, (1)

Stenbäck Pär (pääsihteeri) 1986−1987, (2)

Sukselainen V.J. (ministeri) 1951–1969 ja 1976–1985 (1986 kunniajäseneksi), (29)

Sulin Ari W. (lääkäri) 2010−, (13−)

Sundman Harry (pääluottamusmies) 1971−1975, (5)

Suomela Pentti (suurlähettiläs)1991−1993, (3) + pj 1985–1990, (6)

Suominen Teuvo (fil.kand.) 1973−1978, (6)

Suonperä Arjo (varatuomari) 2003−2017, (15)

Suvanto Viljo (yli-insinööri) 1956–1969, (14)

Taipale Ilkka (lääk.tri.) 1971−1976, (6)

Tamminen Ritva (suunnittelija) 2003−2017 (15)

Tapper Harry (johtaja) 1956–1968, (13)

Teir T. E. (kaupunkineuvos) 1961–1969, (9)

Timgren Eero (lääkäri) 2019– (4–)

Torvi (Teranne) Toivo (osastosihteeri) 1951–1952/6 ja 1953–1959 ja 1970–1973, (13) + pj 1.7.1952–1952 ja 1960–1969 (11)

Tuominen Erkki (tuomari) 1951–1966, (16)

Tuominen Tapani (oik.kand.) 1995−1998, 2001−2009 ja 2022- (14-)

Törmä Minna (fil.kand.) 1992−1997, (6)

Törnqvist Mikko (DI) 2016–2017 ja 2020– (5–)

Tähkämaa Taisto (kansanedustaja) 1976−1979, (4)

Valjakka Minna (opiskelija) 2000−2008 ja 2012−2017, (15)

Vanhanen Tatu (YTT) 1967−1969, (3)

Vihakara Anne (yliopistonlehtori) 2013−2017(5)

Viitanen Hilkka (toimittaja) 1951–1954, (4)

Vilkuna Kustaa (professori) 1953–1969, (17)

Vilponen Leena (sairaanhoitaja) 1985−1993 ja 1995−2000, 2017(16)

Virjo Antti (tekn.tri.) 1975−1981, (7)

Voionmaa Ilmari (dipl.ins.) 1958–1962, (5)

Vuokko Riina (suomentaja) 2002−2004, (3)

Väinölä Pentti (suunnittelija) 1998−2000, (3)

Vänttinen Matti (terveystarkastaja) 1973−1974, (2)

Wirtanen Aatos (päätoimittaja) 1951–1955, (5)

Zilliacus Harry  (fil. tri.) 2015–2020 (6)

Päätoimittajat

Alhonen Kari 1976/3–1978/2, (10 nro.)

Arvelo Ritva 1961/1–1964/3, (15 nro.)

Dahlsten Stig 1980/2–1981/3, (5 nro.)

Heikinheimo Annika 2018/3–2021/1, (11 nro.)

Huotari Tauno-Olavi 1985/4–1994/4, (42 nro.)

Kähönen Urho 1957/2–1960, (22 nro.)

Laakia Raimo 1970/3–1976/2, (31 nro.)

Laurikainen Arvo 1964/4–1970/2 (toimitussihteeri 1959/1–1964/3), 23 nro. (25 nro.)

Niemi Anu 2001/1–2004/2, (14 nro.)

Orras Ilmari H. 1956–1957/1, (7 nro.)

Rosenberg Veli 2004/3–2018/2, (47 nro.)

Salmenkari Taru 1997/1–2000/4, (16 nro.)

Seppälä Pertti 1982/4–1985/3, (15 nro.)

Sorainen Kalle 1978 /3–1980/1 ja 1981/4–1982/3, (14 nro.)

Törmä Minna 1995/1–1996/4, (8 nro.)

Ylinen Hanna-Mari 2021/1–2022/6, (6 nro.)

Toimistonhoitaja

Heikinheimo Annika 2016/7–2021/1,  (6)

Mäkinen Liisa 1987/8–2001/10, (14)

Rosenberg Veli 2012/10–2016/7, (4)

Vatanen Soili 2001/11–2012/10, (11)

Ylinen Hanna-Mari 2021/1–2022/6, (2)

Muuta

Lahti Rauni, toimistoapulainen 1955–1969 (14)

Miettinen Jukka, kulttuurisihteeri 1987–1988, (2)

Nikula Reino, järjestösihteeri 1979 ja taloussihteeri 1980, (2)

Novoschilov Betty, näyttelyaavustaja ?

Panu Maija, näyttelyavustaja 1956/8–?

Rosenberg Veli, järjestösihteeri 1974–1985, kulttuurisihteeri 1986, (12 + 1)

Virtanen U. K., näyttelysuunnittelija ?

Seuran yritys- ja yhteisöjäsenet

Suomi–Kiina-seuran yritysjäsenet

Dalian Gallery, Helsinki
DHL Global Forwarding (Finland) Oy, Vantaa
Food and Health Tech Finland Inc., Kausala
Genelec Oy, Iisalmi
Glaston Finland Oy, Tampere
Hotelli Valo / Kiinteistökehitys Valo Oy, Heinola
Medikro Oy, Kuopio
Snow Secure Ltd, Varkaus
Uusi Kemppi Oy, Lahti
VPS Yhtiöt Oy, Helsinki

Yhteistöjäsenet

Ekenäs Gymnasium, Tammisaari
Itä-Hämeen opisto, Hartola
Joel Toivolan säätiö, Helsinki
Little Heroes Kindergarten, Helsinki
Ressun lukio, Helsinki